5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KONU ANLATIMLARI

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KONU ANLATIMLARI

1. ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Besinler ve Özellikleri

Besinlerin Sindirimi

Vücudumuzda Boşaltım

2. ÜNİTE: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

3. ÜNİTE: Maddenin Değişimi

Maddenin Hâl Değişimi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Isı Maddeleri Etkiler


4. ÜNİTE: Işığın ve Sesin Yayılması

Işığın Yayılması
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Tam Gölgenin Oluşumu 
Sesin Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması


5. ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım

Canlıları Tanıyalım 
İnsan ve Çevre İlişkisi6. ÜNİTE: Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik

Basit Elektrik Devresi 
Devre Elemanları7. ÜNİTE: Yer Kabuğunun Gizemi

Yer Kabuğu - 1Yer Kabuğu - 2
Erozyon ve Heyelan
Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Basit elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarının görevleri

Pil: Elektrik enerjisi üretir.
Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
Bağlantı kablosu: Elektrik enerjisini taşır.
Anahtar: Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
Duy: Ampulün takıldığı yerdir.

Basit elektrik devresinde ampul neden ışık vermez?

1. Pil bitmiş olabilir.
2. Bağlantı kablosu kopuk olabilir.
3. Anahtar açık olabilir.
4. Ampul patlamış olabilir.
5. Ampul duya tam yerleşmemiş olabilir.
6. Piller ters bağlanmış olabilir.
7. Elektrik devresinde, kısa devre olabilir.
8. Devreye çok fazla ampul bağlanmış olabilir. (Pilin gücü hepsini çalıştırmaya yetmez)

Bilimsel araştırma yöntemi

Bilimsel araştırma yapılırken, karşılaşılan problemlerin çözümü için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu problemlerin çözümünde kontrollü deneyler yapılmaktadır. Kontrollü deney konusunda daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Değişken

Bir deneyde bilerek yapılan değişikliklere denir. Üç tür değişken vardır.
1. Bağımsız değişken: Bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Bir tane bağımsız değişken vardır.
2. Bağımlı değişken: Bağımsız değişkene bağlı olarak değişir.
3. Kontrol edilen değişken (Sabit tutulan değişken): Deneyde değiştirilmez, sabit tutulur. Bunlar araştırma konusu değildir.

Sorular

1. Soru: Basit elektrik devresinde ampul sayısı ile ampulün parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalır. Ters orantı vardır.

2. Soru: Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi olmasa da ampul ışık verir?
Ampul, anahtar, kablo, pil

Cevap: Basit elektrik devresinde anahtar olmadan da ampul ışık verecektir.

3. Soru: Evimizde ampulün ışık vermesi için hangi devre elemanını çalıştırmamız gerekir.

Cevap: Anahtar ile ampulün ışık vermesini sağlayabiliriz.